top of page

BEHANDELINGEN

1

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een grensverleggende vorm van manuele geneeskunde. Grondlegger en Amerikaans arts A.T.Still, MD, DO, ontwikkelde deze gezonde, medicatie-vrije behandelingsvorm al vanaf 1850.

 

Osteopathie vandaag omvat een 5-jarige universitaire Master of Science opleiding en wordt enkel door professionals beoefent. In de praktijk worden alle vitale organen, de schedel en het bewegingsapparaat op mobiliteit en hun functionele samenhang onderzocht en behandeld, steeds volgens fysiologische basisprincipes: 

 

 1. Het lichaam werkt altijd als één geïntegreerd geheel 
   

 2. Zelfherstel vindt plaats via fitte hersenen, vlotte zenuw-en hormoonschakelingen, een sterk immuunsysteem en een gezond en flexibel metabolisme. 
   

 3. De bouw en functie van alle lichaamsdelen werken steeds op elkaar in, in beide richtingen. 

3

Wat is Toegepaste Neurologie?

De Carrick methodiek heeft een diepere kijk op functionele neurologie. Deze werkwijze schrijft lichamelijke functieklachten toe aan alle andere regelniveau's: metabool, hormonaal, enz. en is daarin vollediger.

In een notedop helpt deze kennis om verbanden in jouw 'ziektefilm' sneller te herkennen. 

Of nog: zijn denken, voelen, en andere processen in de hersenen en ruggenmerg betrokken bij jouw probleem en welke eenvoudige signalen maken je probleem en/of je vooruitgang glashelder? 

2

Wat is Applied Kinesiology?

Deze zeer precieze, geïsoleerde diagnostische spiertesten worden ook functionele neurologie genoemd: in de handen van vaklui weerspiegelen spieren immers op betrouwbare wijze onderliggende centrale en perifere processen zoals gewrichtslijden, orgaan-verstoringen, stofwisselings-en afweerproblemen en hersenschuddingen.

 

Deze testen zijn door collega Goodheart (1964) ontworpen als verdieping van de osteopathische en chiropractische besluitvorming. 

Waarom kPNI?

kPNI, of psychoneuroimmunologie is eigenlijk niets nieuws. Al in 1965 beschreef G.Goodheart deze orthomoleculaire & evolutionaire interventies. 

kPNI is een benadering vanuit onze oorsprong (evolutieleer). Samen met functionele bloedanalyses geeft deze discipline-overstijgende 

denkwijze meer inzicht en controle in drie domeinen:

 1. De menselijke fysiologie (hoe werkt iets zoals het werkt) en de energieherverdeling tussen 3 dominante factoren bij ziekte en gezondheid: het brein, het immuunsysteem en het metabolisme.  
   

 2. Het gebruik van gezonde voeding en 'goede molecules' als interventie.

 3. Hoe intermittent leven je sterker maakt.

(= orthomoleculaire principes).

 

Het adviseren en correct gebruik van juiste voeding, beweging en 

suppletie in jouw specifiek geval is de essentie van kPNI. 

Osteopathie + kPNI & sport

Sport- en werkervaring op het hoogste niveau en toepassing van principes uit de osteopathie en andere meta-kennis in de sport laten toe om topsporters én recreanten zéér effectief te begeleiden op het vlak van blessurepreventie-en behandeling, prestatieverbetering en competitiestress

4

bottom of page