Zoeken
  • @fredericvanburm

Jeugdvoetballer met een aanslepende liesklacht: osteopathische meerwaarde is hier een doordachte kli


In januari 2018 kwam een jonge Kroatische voetballer (U16) met zijn vader in Gent aankloppen voor een aanhoudende linker liesklacht.

Deze speler maakt deel uit van een lichting doorstoottalenten bij een Italiaanse topclub. In de hulpvraag van club, speler én ouders zit veel ongerustheid over zijn toekomst als profvoetballer - het is reeds zijn derde pijn-episode in deze regio - en op korte termijn ook over een tussentijdse fysieke overgangsevaluatie begin maart 2018.

Naast de ongunstige stresscomponent (= langzamer herstel) is de pijn al weer 2,5 maand aanwezig. De pijn is nu dagelijks goed voelbaar en soms scherp. De pijn komt tijdens het voetballen, zowel bij trainings-en wedstrijdvormen en blijft nadien even doorzeuren. Nachtrust brengt altijd soelaas, tot er opnieuw belast wordt.

Er wordt bij zijn groep sinds 4 maand meer op fitheid met bal gewerkt dan voorheen.

Voor de intermittente en in de tijd aanhoudende pijn legde de club een voorlopig trainingsverbod, ijs, en individuele oefentherapie op. Navraag bij de clubstaf naar eerdere diagnostiek voorziet echter geen helder aanknopingspunt. Ondanks een gemis aan diagnostische duidelijkheid ligt de focus op rehab met spierversterkende oefeningen en core stability, en dat al sinds twee maand. Na de kine is er vaak opflakkerende irritatie in de lies, en globaal genomen in de tijd geen verbetering van de eerder beschreven symptomen.

Om deze speler vooruit te helpen start het osteopathisch onderzoek met een specifieke anamnese én een systeem-en lifestyleanamnese.

Het doel en de meerwaarde van deze osteopathic first visit is om zowel de film (= het verleden, de anamnese, de aanloop naar deze klacht) als de foto ( = de klacht zelf) grondig te bevragen én in kaart te brengen zonder directe beeldvorming.

Door alle gegevens in een tijdslijn uit te plotten worden ook (potentiële) oorzaken en gevolgen duidelijker. Extra voordeel van deze werkwijze is dat unieke osteopathische aangrijpingspunten zoals nauwelijks merkbaar bewegingsverlies (osteopathische 'laesies' of fixaties) en mechanische, vasculaire, immunologische, neurologische

en metabole relaties met de klachtenregio meer zichtbaar worden en een kans bieden op een gunstig behandelresultaat en duurzaam herstel.

De kernwoorden van die anamnese bij deze cliënt wijzen op meerdere (diagnostische) mogelijkheden:

- spier

- bot, gewricht, insertie

- bindweefsel of littekenovergevoeligheid

- somatisch gerefereerde pijn

- een interface zoals 'zwelling'

- een laaggradige inflammatie/irritatie (= gebrek aan zelfhelend vermogen)

Bij deze jonge cliënt vallen voorts uitstekende leefgewoonten, zijn recente groeispurt én een eerdere operatie voor een niet-ingedaalde teelbal (linker cryptorchidie, 7 jaar eerder) op.

4 maanden geleden liep hij bovendien een wonde op aan de linker grote teen en er is tot slot ook sprake van een aanhoudende voetschimmel type atleetvoet.

Met deze lijst start het lokaal osteopathisch provocatieonderzoek van de liesstreek, het lieskanaal en alle onder-en omliggende structuren.

Het resultaat hiervan is: klieren in de linker lies (teenwonde? schimmel?) en een vanbuitenaf bijna onzichtbaar keloid litteken in de schaamstreek (1,5 cm.superior en lateraal van de symfyse, restant van de cryptorchidie operatie).

Dat laatste voelt bij palpatie hard en pijnlijk aan.en de speler geeft aan dat dit 'zijn pijn' is die tijdens het voetballen ook voor de liesklachten zorgt. Andere structuren zoals bot, heupgewricht, pezen en alle spierinserties op het schaambeen blijven bij provocatie buiten schot.

Toegepaste neurologische spiertesten (AK) wijzen bij deze cliënt vooral op disreactieve ('zwakke') linker adductoren bij tastprovocatie ('TL') van het gevoelig litteken. In normale taal wil dit zeggen dat een simpel postoperatief probleem bij deze speler een secundair spierletselrisico heeft ingebouwd dat pas de kop opsteekt tijdens activering van regionale spieren, zoals buikspieren en adductoren.

De mobiliteit van de heupen en de gehele periferie is verder zeer normaal. Posturologisch is er geen assymmetrie en een zeer onbeduidend beenlengteverschil waarneembaar. Het osteopathisch onderzoek geeft miniem mobiliteitsverlies aan in heupabductie rechts en een beperkte serosale glijcapaciteit van de viscerale elementen in de linker fossa iliaca.

Anatomisch is het lieskanaal (canalis inguinalis) een bilaterale structuur waardoorheen bij de man de zaadstreng (= funiculus spermaticus + de slagader en ader, arteria en vena testicularis + een zenuwtak, de ramus genitalis van de nervus genitofemoralis + de zaadleider, ductus deferens) van de testis naar de buikholte loopt.

Vrouwelijke spelers hebben overigens ook een (veel minder sterk ontwikkeld) lieskanaal waarin zich een ligament (Ligamentum teres uteri) bevindt dat in de labium majus eindigt.

Het ligamentum teres uteri is een restant van het gubernaculum dat gedurende de embryonale ontwikkeling een rol speelt bij het indalen van zowel de testikels als de eierstokken. De betekenis van het lieskanaal is dat het naast zijn eerste functie als passage voor de afdalende testis en de zaadstreng ook een zwakke plek in de buikwand is, met pijn en klachten tot gevolg.

De betekenis hiervan is dat buikspier-en liesklachten bij (jonge) voetballers zich vaak niet eenvoudig manifesteren en dat ze meestal andere medische gevolgen hebben en zwaktes maskeren die al kunnen starten bij hun vroege ontwikkeling als mens en tot uiting komen bij uitrijpingsfases en de volgende groeispurt.

In het moderne voetbal zou heel wat sneller en vaker aan primaire anatomie en fysiologie én aan de meerwaarde van osteopathie als manuele onderzoek-en behandelingsmethodiek gedacht kunnen worden.

Heb je zelf een gezondheidsvraag als sporter of interesse in onze kijk op jouw probleem? Bel +32 496 52 21 14 of klik hier.


129 keer bekeken

Een dringend probleem? of online geen plaats meer vrij?  Telefoneer +32 496 52 21 14.  Wij helpen je spoedig! 

© 2019-2020 Van Burm Osteopaten                                                                                                                                         

  • Instagram Social Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon